Wakacyjne SOS. Pierwsza pomoc

27 lipca 2020
first-aid-4089599_640

Masz tylko 4 minuty na uratowanie komuś życia. Pamiętaj, że to Twój obowiązek. Reguluje to art. 162 § 1 k.k a także art. 44 Prawo o Ruchu Drogowym. Warto zrobić to umiejętnie. Dlatego tłumaczymy jak wygląda pierwsza pomoc, czym się różni reanimacja od resuscytacji, jak wygląda algorytm udzielania pierwszej pomocy, jak zachować bezpieczeństwo własnej osoby, a także kiedy możesz nie udzielić pomocy czyli pierwsza pomoc w polskim prawie.

Czym się różni reanimacja od resuscytacji?

Słowa reanimacja i resuscytacja często stosowane są wymiennie. Medycy jednak informują, że istnieje istotna różnica pomiędzy obiema czynnościami. Resuscytacja są to czynności mające na celu przywrócenie oddechu i akcji serca, a reanimacja powoduje powrót oddechu, krążenia oraz świadomości.

Algorytm udzielania pierwszej pomocy u dorosłych i dzieci

first-aid-1253140_640Udzielanie pierwszej pomocy należy zacząć od zabezpieczenia miejsca wypadku oraz sprawdzeniu stanu poszkodowanych, tj. czy są przytomni, czy oddychają oraz czy mają zachowaną akcję serca. Kolejnym krokiem jest powiadomienie służb ratunkowych o wypadku. Należy więc zadzwonić na numer 112 lub 999 i wezwać karetkę. Informacje, które trzeba podać to imię i nazwisko zgłaszającego, rodzaj wypadku, jego dokładne miejsce, ilość poszkodowanych oraz ich stan. Jeśli poszkodowani żyją i mają zachowany oddech oraz akcję serca, powinno się ich ułożyć w pozycji bocznej bezpiecznej i przykryć kocem ratunkowym. Jeśli są nieprzytomni, niewyczuwalne jest tętno i  nie ma oddechu, należy przystąpić do resuscytacji. W pierwszej kolejności układa się rannego na plecach, na twardym podłożu, a następnie udrażnia drogi oddechowe odchylając głowę do tyłu jednocześnie żuchwę unosząc w górę. Jeśli w ustach są ciała obce, utrudniające oddychanie należy je wyjąć. Kolejny krok to podjęcie masażu serca poprzez 30 uciśnięć i sztucznego oddychania- 2 wdechy, naprzemiennie (30:2). Masaż serca wykonuje się na prostych rękach, pracując całym ciałem. U małych dzieci masaż serca wykonuje się dwoma palcami, u starszych jedną ręką. Klatkę piersiową uciska się w tempie 100-120/minutę. Zaprzestanie akcji ratunkowej następuje w momencie przyjazdu ratowników medycznych, gdy poszkodowany odzyska czynności życiowe lub jeśli osoba reanimująca opadnie z sił.

Bezpieczeństwo  ratującego

Zanim przystąpi się do udzielania pierwszej pomocy należy zadbać o własne bezpieczeństwo. Samochód należy zostawić zawsze na światłach awaryjnych i z zaciągniętym hamulcem ręcznym. Nie należy podchodzić do auta poszkodowanego jeśli grozi ono nagłym wybuchem. Jeśli poszkodowani są ranni i krwawią, powinno się nałożyć jednorazowe rękawiczki, a do sztucznego oddychania wykorzystać przeznaczoną do tego jednorazową maseczkę. Powyższe akcesoria należą do podsatwowego wyposażenia apteczki samochodowej.

Pierwsza pomoc w polskim prawie

Udzielenie pomocy poszkodowanym jest obowiązkowe. Reguluje to polskie prawo. Zarówno Kodeks Karny jak i Prawo o Ruchu Drogowym.

Art. 162 § 1 k.k. „Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Art. 162 §2 k.k. „Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.”

Warto jednak wiedzieć, iż osoby, które nie mogą wedle powyższego paragrafu udzielić pomocy, zobowiązane są mimo wszystko do zawiadomienia służb medycznych o wypadku i wezwania karetki.

Art. 44 § 1u.p.r.d. „Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu
ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.”
Art. 44 § 2. u.p.r.d. „Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję,
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się – niezwłocznie powrócić na to miejsce.”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PRYWATNOŚĆ

Jakiego rodzaju dane osobowe może wykorzystywać Travel, Media & Management Group

Gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, możemy zbierać pewne informacje jak na przykład adres IP oraz przeglądarka z której korzystasz, lub informacje o systemie operacyjnym Twojego komputera, wersji aplikacji, ustawieniach językowych oraz odwiedzonych stronach.

Kiedy chcesz dodać komentarz pod artykułem lub założyć konto w serwisie aby móc dodawać treści do naszego serwisu możemy prosić Cię o imię i nazwisko, Twój nick, adres mailowy

Kiedy chcesz dowiedzieć się czegoś więcej odnośnie oferty na wynajem samochodu, możliwości współpracy, złożenia jakiegokolwiek innego zapytania prosimy Cię o informacje potrzebne aby udzielić Ci pełnej informacji czy informacji niezbędnych do zrealizowania danej usługi.

W przypadku dokonywania rezerwacji samochodu poprzez stronę Travel-Experts.com.pl Twoje dane są administrowane przez Cartralwer, właściciela systemu rezerwacji, którego polityka prywatności określona jest pod tym linkiem https://www.cartrawler.com/ct/privacy-policy/ - dokonując rezerwacji będziesz proszony o zaznaczenie zgody na takie przetwarzanie danych. Podajesz tam dane takie jak imię, nazwisko, wiek, numer karty kredytowej aby dokonać płatności, numer lotu, możesz podawać dane na przykład drugiego kierowcy.

Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, możemy również zbierać dane dotyczące danego urządzenia, jego ustawień, charakterystyki oraz położenia geograficznego. Możemy również obliczać i przetwarzać dane związane z aplikacjami zainstalowanymi na Twoim urządzeniu mobilnym, np. ich nazwę, opis lub kategorię. Żadna z tych informacji nie zawiera danych mówiących nam o tym, kim jesteś, ale wciąż są to dane, które mogą być uważane za „osobowe”.

Dlaczego Travel, Media & Management Group zbiera, wykorzystuje i udostępnia Twoje dane osobowe?

Korzystanie z serwisu Abyś mógł dodać komentarz do artykuły, stworzyć profil, login aby dodać obiekty turystyczne, którymi zarządzasz.

Dokonanie rezerwacji Przede wszystkim wykorzystujemy Twoje dane osobowe do realizacji i zarządzania Twoją rezerwacją samochodu, jak również do przekazania niezbędnych danych dostawcy pojazdu. Możemy też wykorzystać je do realizacji i zarządzania Twoimi rezerwacjami dowolnych produktów powiązanych (np. ubezpieczenia) oraz do przekazania niezbędnych danych odpowiedniemu dostawcy.

Obsługa klienta Staramy się odpowiedzieć na Twoje zapytania, odnośnie umieszczonych na naszej stronie artykułów, odnośnie możliwości wynajęcia samochodu i związanych z tym warunkami. Również na wszelkiego innego rodzaju zapytania kierowane pod naszym adresem.

Innego rodzaju komunikacja

Od czasu do czasu możemy skontaktować się z Tobą e-mailem, telefonicznie lub SMSem (w zależności od danych kontaktowych, które nam udostępnisz). Przyczyn może być kilka:

Odpowiedż na Twoją prośbę, pytanie lub podjęcie działań aby tę prośbę zrealizować - Dodajesz komentarz do artykułu lub coś jest dla nas nie jasne i chcemy upewnić się z autorem, iż podana przez niego informacja, komentarz jest poprawna - Możemy wysyłać Ci przypomnienia, informacje mailowe o ile na te została wcześniej przez Ciebie udzielona odpowiednia zgoda - W przypadku dokonania rezerwacji ponadto, iż otrzymasz automatycznego maila potwierdzającego rezerwację z naszej strony możemy wysłać również dodatkowe potwierdzenie aby mieć pewność, że ono do Ciebie dotarło

Wykrywanie oszustw i nadużyć: Możemy wykorzystywać dane osobowe do wykrywania i zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym bądź niechcianym działaniom.

Podnoszenie jakości usług: Podsumowując, wykorzystujemy dane osobowe: do celów analitycznych, by podnieść jakość naszych usług, by poprawić doświadczenia naszych klientów, by usprawnić funkcjonowanie i podnieść jakość naszych usług internetowych związanych z podróżowaniem.

Jakie środki bezpieczeństwa stosuje Travel, Media & Management Group w celu ochrony danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wdrożyliśmy stosowne procedury mające na celu zapobieżenie nieuprawionemu dostępowi do danych osobowych lub ich niezgodnemu z prawem wykorzystaniu.

W celu ochrony Twoich danych osobowych korzystamy z odpowiednich systemów biznesowych oraz procedur. Korzystamy również z procedur bezpieczeństwa oraz ograniczeń technicznych i fizycznych w zakresie dostępu i wykorzystania danych osobowych na naszych serwerach. Jedynie autoryzowany personel ma dostęp do danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

KONTAKT

Jak można kontrolować dane osobowe przekazane Travel, Media & Management Group?

Możesz poprosić o wykaz swoich danych wysyłając e-mail na adres kontakt@travel-experts.com.pl (w tytule umieszczając: „Ochrona danych osobowych - pytanie”) lub wysyłając pismo na adres: Travel, Media & Management Group, ul. Wiosenna 61a, 80-178 Gdańsk. W celu ochrony Twoich danych możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Jeśli zauważysz jakieś błędy w swoich danych, poinformuj nas (drogą e-mailową lub wyślij nam pismo na ten sam adres), tak abyśmy mogli je poprawić.

Również jeżeli masz pytanie odnośnie polityki i prowadzonych działań prosimy o kontakt jak wyżej.

Akceptuję