POLITYKA COOKIES

Co to są pliki cookies?

Cookies, czyli popularnie zwane ciasteczka (z języka angielskiego cookie oznacza ciasteczko) to niewielkie pliki tekstowe (txt) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Jakie funkcje spełniają cookies?

Cookies zawierają różne informacje o użytkowniku danej strony WWW i historii jego łączności ze stroną. Dzięki nim właściciel serwera, który wysłał cookies, może bez problemu poznać adres IP użytkownika, a także na przykład sprawdzić jakie strony przeglądał on przed i po wejściu na jego witrynę. Ponadto właściciel serwera może sprawdzić jakiej przeglądarki używa użytkownik i czy nie nastąpiły informacje o błędach podczas wyświetlania strony. Warto jednak zaznaczyć, że dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony, a jedynie z komputerem połączonym z internetem na którym cookies zostało zapisane (służy do tego adres IP)

Do czego używamy ciasteczek?

Travel, Media & Management Group używa plików cookies w różnych celach

 • by strony Travel, Media & Management Group działały szybciej i były łatwiejsze w użyciu,
 • aby lepiej dopasować treści i reklamy dostępne na stronach Travel, Media & Management Group do Państwa oczekiwań i zainteresowań,
 • do zbierania anonimowych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć w jaki sposób użytkownicy używają naszych stron i pomagają w poprawianiu ich funkcjonalności oraz zawartości.

Używając plików cookies w wyżej opisany sposób tożsamość użytkowników nigdy nie jest identyfikowana na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Jak długo przechowywane są dane w ciasteczkach?

Pliki cookies stałe pozostają na Państwa urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy zostaną usunięte przez użytkownika.

Rodzaje ciasteczek używanych na stronach Travel, Media & Management Group

 1. Konieczne do działania stron
  Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron Travel, Media & Management Group, pozwalają Ci na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.
 2. Poprawiające wydajność
  Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają ze stron Travel, Media & Management Group poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie stron Travel, Media & Management Group
 3. Poprawiające funkcjonalność
  Zapamiętywanie Twoich ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jesteś, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Ci bardziej spersonalizowane treści i usługi.
 4. Reklamowe
  Dostarczanie Ci reklam odpowiadających Twoim zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

Czy używamy ciasteczek podmiotów trzecich?

Tak. Korzystając ze stron Travel, Media & Management Group możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z Travel, Media & Management Group podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, a także od firm realizujących na stronach Travel, Media & Management Group kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TRAVEL-EXPERTS.COM.PL – WYNAJEM SAMOCHODÓW

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym : http://www.travel-experts.com.pl jest prowadzony przez Travel, Media & Management Group z siedzibą w Łodzi, przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/94, kod pocztowy 90-368, REGON: 360817340
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady wykorzystania bezpłatnej wyszukiwarki usług umożliwiającej korzystanie z usług interaktywnych udostępnianych w serwisie Travel – Experts.com.pl.
 3. Definicje:
 • Pośrednik – Travel-experts prowadzony przez Travel, Media & Management Group z siedzibą w Łodzi, przy Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/94, kod pocztowy 90-368, REGON: 360817340
 • Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis oraz ma stałe lub tymczasowe miejsce pobytu / siedzibę na terytorium Polski lub państw członkowskich Unii Europejskiej.
 • Serwis internetowy – http://www.travel-experts.com.pl
 • Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji związanych z Serwisem, o ile wyraził on na to zgodę;
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Serwis polegają na umożliwieniu skorzystania z bezpłatnej wyszukiwarki usług oferujących wynajem samochodu
 2. Pośrednik umożliwia Użytkownikom wyszukiwanie ofert na wynajem samochodów i skorzystanie z systemu rezerwacji oferowanego przez firmę Cartrawler, która to firma określa warunki korzystania z jego serwisu w sposób odrębny.
 3. Przed dokonaniem rezerwacji poprzez firmę Cartrawler należy zapoznać się z regulaminem i warunkami korzystania z serwisu Cartrawler. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce – Regulamin i warunki korzystania z serwisu. Pośrednik nie odpowiada za sposób i warunki świadczenia usług przez serwis Cartrawler.
 4. Korzystanie z wyszukiwarki usług Travel – Experts jest bezpłatne.
 5. Poprzez korzystanie z serwisu Pośrednika, Użytkownik otrzymuje dostęp do usług interaktywnych udostępnianych na stronach Serwisu Internetowego.
 6. Korzystanie z Serwisu internetowego możliwe jest wraz z spełnieniem następujących wymagań technicznych: komputer z dostępem do Internetu oraz poczty elektronicznej wraz z aktywnym adresem poczty elektronicznej; rozdzielczość ekranu: 1024×768 lub wyższa (minimalna 800×600); przeglądarka stron internetowych (Mozilla Firefox w wersji 4.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 10 i wyższej oraz inne przeglądarki) ; zastosowanie adekwatnych urządzeń pozwalających na poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych (np. klawiatura); aktywna Javascript w przeglądarce;
 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 8. Serwis internetowy świadczy usługi pośrednictwa na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Korzystanie z usług Serwisu Internetowego polega na uruchomieniu przez Użytkownika opcji wyszukiwania danych umieszczonych na stronie serwisu takich jak rodzaj usługi, kwotowo określona cena usługi, rodzaj środka transportu, okres świadczenia wybranych usług, państwo lub miejscowość świadczenia usług i in. za pomocą utworzonych do tego celu funkcji i zakładek.
 10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności zamieszczonym na stronie Serwisu internetowego.
 11. Fotografie Towarów i materiały z nimi związane, w szczególności teksty, grafiki znajdujące się na stronie Serwisu internetowego są objęte prawem autorskim Serwisu lub zostały użyte przez niego za zgodą osób, posiadających prawa autorskie.
 12. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Pośrednika lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie. Zakaz wykorzystania materiałów ze strony internetowej Serwisu obejmuje również zakaz pobierania zdjęć oraz wykorzystywania ich do jakichkolwiek celów handlowo- marketingowych.
 13. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu bez pisemnej zgody Pośrednika lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może spotkać się z reakcją karną i cywilną.
 14. Pośrednik zastrzega prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi.
 15. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Pośrednika, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
 16. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne obowiązujące bezwzględnie przepisy prawa polskiego.
 17. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają praw użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy ustawy.